Odporúčame prečítať
Najdôležitejšie zmeny v daňových zákonoch od roku 2015
Formy podnikania – s.r.o. alebo živnosť?
Vedenie účtovníctva – interné alebo externé?
Minimálne sociálne a zdravoné odvody pre SZČO pre rok 2015

Zaujali sme vás?

Máte otázku, alebo sa chcete stať našim klientom?