Interné vedenie účtovníctva

Interné vedenie účtovníctva je vhodné pre väčšie firmy (s väčším počtom zamestnancov), v ktorých je účtovník vyťažený v rámci svojej funkcie aj inými ekonomickými prácami. Tento typ vedenia účtovníctva je však oveľa nákladnejší ako externé vedenie účtovníctva, nakoľko predpokladá vysokokvalifikovaného pracovníka s primeranou mzdou. Za prípadné nezrovnalosti v účtovníctve zodpovedá pred orgánmi štátnej správy majiteľ, resp. konateľ firmy, účtovníka môže podnikateľský subjekt postihnúť len v rámci pracovnej zmluvy. Okrem toho za interného pracovníka je nutné odvádzať v plnej výške všetky príslušné odvody, ktoré činia pre zamestnávateľa približne 38 % hrubej mzdy pracovníka. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že niektoré účtovné a daňové zákony a postupy je pri internom vedení účtovníctva potrebné konzultovať s daňovým, prípadne právnym poradcom, čo predstavuje ďalšie výdavky firmy. Spoločnosť musí mať pre účtovníka zakúpený software a pravidelne ho upgradovať. Pri neustálych zmenách v zákonoch firma musí priebežne financovať účtovníkovi doplnkové školenia, nakoľko účtovníctvo a dane je oblasť podliehajúca častým zmenám.

Externé vedenie účtovníctva

Externé vedenie účtovníctva je vhodné pre menšie a stredne veľké firmy, v ktorých je zbytočne finančne náročné a neefektívne zamestnávať na tieto práce samostatného interného človeka a tým zvyšovať náklady firmy. Externí účtovníci si všetko potrebné zabezpečujú sami – od programového vybavenia cez upgrade a doplnkové školenia až po výpočtovú a kancelársku techniku. Ušetria Váš čas aj peniaze. Účtovné firmy si zvyčajne osobne zabezpečujú preberanie a odovzdávanie účtovných dokladov, sledujú za Vás všetky daňové a účtovné zákony, preberajú plnú zodpovednosť za Vaše účtovníctvo pred orgánmi štátnej správy a zastupujú Vás v daňovom konaní. Sú poistené proti riziku prípadných nesprávností ako spoločnosť, preto možné pokuty a penále spôsobené ich konaním hradia v plnej výške. Majú prepojenie na daňové úrady a ostatné orgány štátnej správy. Pre Vašu firmu a pre Vás zabezpečujú komplexnú a kvalifikovanú prácu.

Celkové porovnanie interného a externého účtovníctva

Pre interné účtovníctvo musí spoločnosť zabezpečiť

  • starostlivosť o mzdy, odvody, povinné príspevky na stravné
  • zabezpečenie potrebného vybavenia – počítačová technika, všetky kancelárske potreby, programové vybavenie, pravidelný upgrade účtového softwaru
  • zabezpečenie školení, odbornej literatúry
  • služby daňového poradcu, nižšia miera zodpovednosti za prípadné chyby, atď.

Pri externom účtovníctve účtovník zabezpečuje

  • zabezpečenie všetkých prác súvisiacich so spracovaním Vašej agendy
  • plná miera zodpovednosti za všetky prípadné nezrovnalosti
  • možnosť spracovávania aj cez internet
  • účtovná, ale aj mzdová a personálna agenda pre Vašich zamestnancov
  • zasielanie výkazov