Účtovníctvo je veľmi dôležitou stránkou fungovania spoločnosti.

Preto je pre nás veľmi dôležité zabezpečiť pre našich klientov spoľahlivé a diskrétne vedenie účtovnej agendy.

Účtovný outsourcing je výhodou nielen pre malých podnikateľov, ale je veľmi výhodný pre malé a stredné spoločnosti.

Účtovný outsourcing prináša našim klientom niekoľko pozitív, medzi ktoré patria:

  • odstránenie mzdových nákladov na administratívnych zamestnancov
  • odstránenie nákladov na vzdelávanie zamestnancov
  • zníženie nákladov na spotrebný materiál, odbornú literatúru, hardwarové a softvérové vybavenie spoločnosti
  • zníženie nákladov na účtovné a ekonomické poradenstvo
  • odstránenie rizika spojeného s vedením účtovníctva, poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s vedením účtovníctva
  • vysoká profesionálna úroveň
  • okamžité prispôsobenie sa meniacim podmienkam
  • úspora času