Reporting účtovníctva je našimi klientmi najviac oceňovanou aktivitou, preto k nemu pristupujeme vždy maximálne dôrazne a zodpovedne.

  • mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta
  • vyhodnotenie a sledovanie pohybu cash – flow
  • analýza stavu pohľadávok a záväzkov
  • sledovanie likvidity, rentability
  • posúdenie celkovej ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov
  • poradenstvo pri strategickom plánovaní a tvorbe podnikateľských plánov