• komplexné poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva
  • komplexné poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
  • komplexné poradenstvo v oblasti dani
  • komplexné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
  • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
  • informácie o daňových povinnostiach
  • poradenstvo pri zakladaní spoločností a zmenách právnych foriem spoločností