V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva poskytujeme nasledujúce služby:

  • peňažný denník
  • pokladničná kniha (v tuzemskej aj cudzej mene)
  • knihy pohľadávok a záväzkov
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
  • evidencia sociálneho fondu
  • evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
  • spracovanie účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, daňové priznanie