• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – pre zamestnancov, SZČO, dôchodcov, študentov
 • zákon o ochrane osobných údajov – osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov (certifikát)
 • komunikácia s úradmi – daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
 • zastupovanie pred miestne príslušným daňovým úradom
 • zastupovanie pred sociálnou poisťovňou
 • zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union
 • zastupovanie pri daňových kontrolách
 • sekretárske a administratívne služby
 • spracovanie finančných a ekonomických analýz
 • spracovanie daňových priznaní
 • vypracovanie podkladov pre audit
 • sprostredkovanie audítorských služieb
 • spolupráca s audítorom
 • vyzdvihnutie a doručenie dokladov priamo vo Vašej spoločnosti