• daň z pridanej hodnoty
  • daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb
  • daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • výpočet preddavkov na daň z príjmu
  • výpočet odloženej dane
  • výpočet splatnej dane
  • daň z motorových vozidiel
  • daň zo závislej činnosti
  • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
  • komunikácia s daňovými úradmi a štátnymi inštitúciami
  • registrácia daňového subjektu pre potreby dane z príjmov právnických osôb, registrácia na DPH