Spoločnosť vznikla v roku 2004 za účelom poskytovania profesionálnych komplexných ekonomických a účtovných služieb a počas svojej doterajšej 10 ročnej existencie si vybudovala renomé, o ktorom svedčí spokojnosť zákazníkov.

Prioritne sa špecializujeme na poskytovanie služieb v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personalistiky ale aj kompletného poradenského servisu, pretože spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá. Naše služby majú široký zámer a sú prispôsobené malým a stredným spoločnostiam, živnostníkom, občianskym združeniam.

Pracujeme pre spoločnosti a živnostníkov podnikajúcich v rôznych oblastiach obchodu.

Naši klienti podnikajú v oblastiach: veľkoobchod, maloobchod, internetový predaj, reštauračné služby, strážne služby, reklamné a tlačiarenské služby, poradenské služby, kuriérské služby, prepravné služby, stavebné a rekonštrukčné služby, IT služby aj v zameraní na výrobné činnosti.

V rámci serióznosti ponúkame služby tak, aby viedli k maximálnej spokojnosti zákazníka, preto má naša spoločnosť uzatvorené aj poistenie zodpovednosti v prípade spôsobenia škody vedením účtovníctva.

Pomocníkmi pri našej práci sú pracovné prostredia: Stormware – Pohoda, Kros – Omega, Olymp, ktoré sú pravidelne aktualizované a tým pádom je zabezpečená korektnosť spracovaných, jednotlivých podkladov. Samozrejmosťou je pravidelné zálohovanie dát, aby sme zaistili ich ochranu pred stratou alebo poškodením. Vaše údaje sú na našich serveroch v bezpečí vďaka pravidelnému zálohovaniu.

K prioritám spoločnosti patrí vysoká úroveň poskytovaných služieb, diskrétnosť, kvalita služieb a dodržiavanie dohodnutých termínov.

Garantom poskytovania profesionálnych služieb je majiteľka spoločnosti, ktorá má 17ročné skúsenosti s prácou v tejto oblasti, ktoré sú podložene certifikátmi.
Záujmom spoločnosti je dlhodobá spolupráca s našimi klientmi založená na obojstrannej spokojnosti.

Tešíme sa na spoluprácu.

Team
EKONOMIC – JC s.r.o.