Služby vykonávame na základe zmluvy o vedení účtovníctva. Každá zmluva je individuálna.

Ceny poskytovaných služieb sú stanovené v zavislosti od rozsahu poskytovaných služieb.

Podstatným je aj obdobie spracovania – inak sa pristupuje k výške ceny pri priebežnom spracovávaní

účtovníctva a inak pri jednorazovom spracovaní celoročného účtovníctva.

Výšku ceny ovplyvňuje počet dokladov, evidencia drobného hmotného a dlhodobého hmotného

majetku, obchodovanie so zahraničnými partnermi, či je firma platiteľom DPH , počet vyhotovovaných

priznaní k DPH, počet zamestnancov.

Konečná cena sa stanovuje individuálne po osobnom stretnutí a dohode s klientom.

Klient platí iba za poskytované ekonomické a účtovné služby.